Om oss

SOM KOMVUX SKA VARA. MED TID FÖR DIG OCH DINA MÅL

Välkommen till ABF Stockholm och till Komvux. Att studera som vuxen är en spännande utmaning! Tillsammans med dina kurskamrater kommer du att testa nya tankar, utmanas och upptäcka nya sidor hos dig själv. 

Våra klassrum finns i city, Globen, Kista och Liljeholmen, välj den skola som passar dig bäst. Du väljer själv om du vill gå våra kurser på dagen eller på kvällstid. Undervisningen och lärarna håller samma höga kvalitet oavsett vilken tid på dagen du studerar.

Våra deltagare brukar säga att ABF Stockholms komvux är som komvux ska vara. Med fokus på deltagaren, inte på att skolan ska tjäna pengar. Och precis så är det! ABF Stockholm är en idéburen organisation: vi strävar inte efter ekonomisk vinst. Vi strävar efter att du ska lyckas med dina studier och ta nästa steg i livet.

Vårt kursutbud består av ett stort antal kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkesutbildningar.

STÖDUNDERVISNING 

Vi har uppskattad stödundervisning i flera ämnen för dig som behöver det samt en studieverkstad där du kan få stöd av lärare under vissa tider. 

DELTAGARINFLYTANDE

Vi tar deltagarinflytande på allvar. På ABF Stockholm Komvux arrangeras återkommande deltagarråd där du som kursdeltagare har möjlighet att komma till tals och påverka skolans arbete. All undervisning utvärderas också regelbundet av deltagarna.

KOSTNADSFRI UNDERVISNING

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar själv din kurslitteratur.

BETYG

Betyg registreras av din lärare och skrivs normalt ut av din hemkommun. Undantag gäller för elever som sökt via Stockholm eller Nacka kommun och som behöver ha ett utdrag på kurser som lästs på ABF Komvux under vårterminen 2016 eller senare. För sådana utdrag kan du göra en ansökan på vår hemsida.

FRÅNVAROANMÄLAN

Tillfällig frånvaro behöver inte rapporteras till expeditionen. Om du har studiemedel är det viktigt att du ringer till Försäkringskassan och anmäler sjukdom. Direktkontakt med läraren har du enklast via Vklass eller e-post. Om du är frånvarande under en längre tid utan att höra av dig rapporterar vi avbrott till CSN.

CSN

Ansökan om studiemedel görs direkt till CSN. Besök CSNs hemsida eller ring dem på 0771-276 000.

PRÖVNING

Vi erbjuder prövningar i flera olika kurser och har prövningsperioder fyra gånger per år. Information om vilka moment som ska genomföras meddelas när du ansökt om att genomföra en prövning. Anmälan till prövning görs direkt på vår hemsida.

KVALITETSREDOVISNING OCH RAPPORTER

Här kan du ladda ned vår kvalitetsrapport 2015-2016 och vår årsrapport till Stockholms stad för avtalsår 2015-2016. Kvalitetsrapport ABF Stockholm Sveavägen 2015-2016ABF Stockholm årsrapport till Stockholms stad för avtalsår 2015-2016, Komvux Sveavägen 41

KLAGOMÅL OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Här kan du ladda ned våra blanketter om Klagomål och Anmälan om kränkande behandling. Mer om dessa kan du läsa i Likabehandlingsplanen ovan. Blanketterna lämnas alltid till verksamhetschefen. Klagomålsblankett 
Anmälan om kränkande behandling

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Som elev hos ABF Stockholm kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. Läs dokumenten här: 
ABF Stockholms riktlinjer för hantering av personuppgifter 
Information om hantering av personuppgifter inom vuxenutbildningen

logos